Hem    

  Om projektet 

    Chattprogrammet

     Forskning  

     Kontakt    

   Media          

Forskaren Nanna Gillberg utvärderade NP Young
Coaching under 2012. 

 

Utvärdering till hjälp
för nya användare 


Vilka erfarenheter inom NP Young Coachings projekt kan vara till nytta för andra enheter i framtiden? Det undersöker forskaren Nanna Gillberg i en pågående utvärdering.
– Förhoppningen är att vi ska kunna dra upp riktlinjer för hur man kan lyckas med implementering av modellen med chattstöd och vad man måste tänka på, säger hon.

 

Nanna Gillberg är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, men det är inte ekonomi som är hennes huvudområde, utan kultursociologi. Bland annat studerar hon hur människors värderingar och föreställningar* påverkar praktiken. Det kan gälla sådant som beslutsfattande eller hur man ser på olika grupper av människor.

– Man kan ju ha särskilda föreställningar om vad det innebär att ha vissa diagnoser, säger Nanna, till exempel autism. Men de är kanske inte alltid grundade på kunskap, utan kan komma från en populärkulturell bild.


Sådant man sett på film eller tv?
– Ja. Då tänker man kanske att en person med autism antingen är någon som har fotografiskt minne, eller någon som man inte förväntar sig något av alls. Det blir ytterligheter, men det kanske inte är någon av dem som stämmer med verkligheten, förklarar Nanna Gillberg.

Hon har länge velat ägna sig åt tvärvetenskaplig forskning och gärna omkring neuropsykiatriska funktionshinder. Tack vare kontakt med NP Young Coachings projektledare Elisabet Wentz och forskningsmedel från Västra Götalandsregionen, kan hon nu ägna en dag i veckan åt utvärdering av projektet.

 

Modellen studeras
Det är tre enheter som provat chattstödet enligt NP Young Coachings modell, inom ramen för forskningsprojektet: Enheten för barnneuro-psykiatri, BNK, vid Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, Neuropsykiatriska behandlingsenheten vid Södra Älvs-borgs sjukhus i Borås och Habiliteringen Skaraborg i Skövde.

 

Nanna Gillberg har intervjuat två personer på varje enhet som varit antingen koordinator eller coach som gett chattstöd.
– Jag har intervjuat dem om deras erfarenheter, vad de hade för förväntningar från början och hur det blev sedan.
 

Hennes forskning har en organisationsteoretisk inriktning och det innebär att hon inte pratat med de unga personer som fått chattstöd.

Hon tittar istället på hur organisationerna, eller enheterna, har arbetat med stödet.
 

– Mitt studieobjekt är modellen. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att kommunicera genom det här mediet på internet?

För vissa patientgrupper kan det spela en positiv roll att det sker på internet. Många tror att det alltid blir sämre kontakt än vid ett möte ansikte mot ansikte, men för en del kan det kanske till och med vara tvärtom – att det är bättre, säger Nanna Gillberg.
 

Metoden och tekniken är det intressanta i utvärderingen, menar hon. Att till exempel titta på vad det är som skiljer när man kommunicerar med hjälp av den här internettekniken två gånger i veckan, jämfört med det mer vanliga sättet att träffas, med personliga möten som sker mer sällan.
 

– Jag ska också identifiera vilka typer av problem som människor kan få hjälp med genom den här modellen, säger Nanna Gillberg. Vad chattstödet kan tillföra jämfört med sådant som redan finns.


Artikel till hösten
I hennes arbete ingår också att utvärdera om det över huvud taget är värt att fortsätta med chattstödsmodellen, det vill säga att den börjar användas i ordinarie verksamheter för unga med neuropsykiatriska funktionshinder.
– Jag kan inte bara tänka ”det här är jättebra”, utan jag måste vara öppen för de svar jag får och arbeta utifrån dem.

Under sommaren analyserar Nanna Gillberg intervjuerna och till hösten ska hon skriva en artikel om resultaten.
– Artikeln har fokus på de viktigaste lärdomarna i det här försöket, som man måste ta med sig om man vill införa metoden i ordinarie verksamheter, förklarar hon.
 

Något som slagit henne under intervjuerna med personalen som använt metoden är att vissa problem kanske egentligen inte handlar om metoden i sig – utan om att den använts i ett forskningsprojekt,
”utanför” ordinarie verksamhet.
 

– De intervjuade har till exempel berättat att det ibland har varit svårt att rekrytera personer som vill vara med i projektet. Jag tror att det kan vara mer gynnsamt i en löpande verksamhet, säger hon och fortsätter:
 

– Det är svårt att veta hur det blir när chattstödet är ett erbjudande bland andra, men jag måste ändå lyfta upp i rapporten att vissa saker troligen är kopplade till att det är ett avgränsat forskningsprojekt.

 

*föreställning = uppfattning eller bild av hur något är
 

Text: Pia Mattzon


Poster utvärdering
N Gillberg och E Wentz

Presenterad vid konferensen IMFAR, International Meeting for Autism Research, San Sebastian, Spain, 2013. (Klicka på bilden för att länkas vidare till en pdf i större format.)

 

Läs mer om forskningen här

 

Chattprogrammet

(kortversion)


1. Intervju med projektledaren.

2. Första träffen med personliga
coachen.

3. Boka in tider.

4. Chatt och mejlkontakt i åtta
veckor.

5. Två träffar med coachen under
8-veckorsperioden.

6. Kvalitetsintervju och formulär.

7. Formulären fylls i sista gången.

 

Läs en längre beskrivning


”Jag fick tid med någon
som verkligen lyssnade”


Johanna är 23 år och bor i Borås, där hon studerar på högskolan.
År 2009 fick hon diagnosen Aspergers syndrom.


Sedan ett år tillbaka har hon kontakt med psykolog på Neuropsykiatriska behandlingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus och under hösten 2010 fick hon chansen att prova chattprogrammet under åtta veckor.

Läs vidare

Habiliteringen Skaraborg provar också chattstödet

 

Personalen på Habiliteringen
i Skaraborg letade bra sätt att ha patientkontakter över nätet.


NP Young coaching sökte en verk-samhet till som ville prova chatt-stödet och delta i forskningen. Det blev en riktigt lyckad matchning.

Läs vidare
Mattias: "En helt ny
form av kommunikation"


Mattias är 26 år och studerar
vid Göteborgs universitet. Han deltog i programmet 2009.

Vad tyckte du om att vara med?


– Jag tyckte om det. Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

Läs vidare

Specialistenhet i Borås positiva till programmet


Nu testas coaching och stöd enligt NP Young Coachings
modell även på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.


Kurator Lena Johannesson är en av dem som chattat med de
första patienterna.

– Det är lättillgängligt för patienten och ett bra komplement till annat vi erbjuder, säger hon.

Läs vidareOm webbplatsen

Copyright © 2010-2014 NP Young Coaching 

Kopiering och återgivning av material från denna webbplats är ej tillåten utan medgivande från NP Young Coaching.
Webbplatsen ses bäst med Internet Explorer 5.0 eller senare version.
Webbplatsen publicerad: [2010-04-18] Sidan uppdaterad: [2014-02-20]