Utvärdering till hjälp

för nya användare

Projektet är knutet till:

Gillbergcentrum

Påverkas närstående

när unga får chattstöd?

”Jag fick tid med någon

som verkligen lyssnade”

Boråsteamet som tog emot de första patienterna i Borås.

Specialistenhet i Borås positiva till programmet

     Forskning  

     Kontakt    

NP Young Coaching

Forskningsprojektet NP Young Coaching utvecklar stöd

och coaching via chattprogram och e-post till unga vuxna

med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autism-

spektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

3 snabba frågor till...

... Ingrid Bertilsson, verksamhetsutvecklare vid Habiliteringen i Skövde. Ni har börjat använda chattstödet i större omfattning än 2011, hur då?

– Vi har börjat implementera chatt inom verksamheten. Det betyder att vi chattar med patienter som inte är med i forskningen.

________________________________________

Intervju Forskarhörnan GNC

I december 2013 intervjuades Elisabet Wentz inom Forskarhörnan på GNC, Gillberg Neuropsyhiatry Centre.

_______________________________________

Mattias har provat chattprogrammet

 

Vad tyckte du om att vara med?

– Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

                                                                               _____

Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin

Gillbergcentrum inriktar sig i första hand på forskning inom neuropsykiatri/utvecklingsneurologi inklusive ADHD, autism och anorexia nervosa.

____________________________________________________

Gillbergcentrum arbetar aktivt för återväxten av forskare inom ämnes-

området barn- och ungdomspsykiatri, med fokus på en fördubbling av antalet doktorander, disputationer och post-doc inom en femårsperiod.

Idag är 70 forskare knutna till Gillbergcentrum, däribland Elisabet Wentz.

Vilka erfarenheter inom NP Young Coachings projekt kan vara till nytta för andra enheter i framtiden? Det utvärderar forskaren Nanna Gillberg.

– Förhoppningen är att vi ska kunna dra upp riktlinjer för hur man kan lyckas med implementering av modellen med chattstöd och vad man måste tänka på, säger hon.