Projektet är knutet till:

Gillbergcentrum

Påverkas närstående

när unga får chattstöd?

NP Young Coachings chattstöd utvärderas i flera olika studier. Arbetsterapeuten Helena Söderqvist har tittat närmare på de närståendes situation.

”Jag fick tid med någon

som verkligen lyssnade”

Johanna är 23 år och bor i Borås,

där hon studerar på högskolan. Hon har diagnosen Asper-gers syndrom.

Johanna har kontakt med psykolog på Neuropsykiatriska behandlingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus och fick chansen att prova chattprogrammet under åtta veckor.

                                Läs vidare 

Boråsteamet som tog emot de första patienterna i Borås.

Specialistenhet i Borås positiva till programmet

Coaching och stöd enligt NP Young Coachings modell används på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Kurator Lena Johannesson var en

av dem som chattade med de första patienterna.

– Det är lättillgängligt för patienten och ett bra komplement till annat vi erbjuder, säger hon.

     Forskning  

     Kontakt    

   Media          

NP Young Coaching

Forskningsprojektet NP Young Coaching utvecklar stöd

och coaching via chattprogram och e-post till unga vuxna

med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autism-

spektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

3 snabba frågor till...

... Ingrid Bertilsson, verksamhetsutvecklare vid Habiliteringen i Skövde. Ni har börjat använda chattstödet i större omfattning än 2011, hur då?

– Vi har börjat implementera chatt inom verksamheten. Det betyder att vi chattar med patienter som inte är med i forskningen.

________________________________________

Intervju Forskarhörnan GNC

I december 2013 intervjuades Elisabet Wentz inom Forskarhörnan på GNC, Gillberg Neuropsychiatry Centre.

_______________________________________

Mattias har provat chattprogrammet

 

Vad tyckte du om att vara med?

– Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

                                                                               _____

Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin

Gillbergcentrum inriktar sig i första hand på forskning inom neuropsykiatri/utvecklingsneurologi inklusive ADHD, autism och anorexia nervosa.

____________________________________________________

Gillbergcentrum arbetar aktivt för återväxten av forskare inom ämnes-

området barn- och ungdomspsykiatri, med fokus på en fördubbling av antalet doktorander, disputationer och post-doc inom en femårsperiod.

Idag är 70 forskare knutna till Gillbergcentrum, däribland Elisabet Wentz.

Utvärdering till hjälp

för nya användare

Vilka erfarenheter inom NP Young Coachings projekt kan vara till nytta för andra enheter i framtiden? Det utvärderar forskaren Nanna Gillberg.

– Förhoppningen är att vi ska kunna dra upp riktlinjer för hur man kan lyckas med implementering av modellen med chattstöd och vad man måste tänka på, säger hon.