Start   

     Forskning  

     Kontakt    

   Media          

Medarbetare

Foto: Magnus Gotander

Foto: Pia Mattzon

 

Elisabet Wentz,

universitetslektor, docent, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri

 

Tel: 031-342 59 82

E-post: elisabet.wentz@gnc.gu.se

Britt Hedman Ahlström,

docent, lektor i vårdvetenskap,

leg sjuksköterska

 

E-post: britt.hedman.ahlstrom@hv.se

Enheten för barnneuropsykiatri (BNK),

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Agneta Nydén, docent, leg psykolog

 

Louise Hakenäs-Plate, leg. psykolog

Kontaktperson BNK:

Elisabet Wentz

Tel: 031-342 59 82

E-post: elisabet.wentz@gnc.gu.se

 

Neuropsykiatriska behand-lingsenheten, Solhem, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS Borås

 

Lena Johannesson, socionom och koordinator

 

Helena Sehlin, leg. psykolog

 

 

Kontaktpersoner SÄS:

 

Lena Johannesson

Tel: 033-616 23 93

E-post: lena.y.johannesson@vgregion.se

 

Habiliteringen Skaraborg, Skövde

Ingrid Bertilsson, leg. sjukgymnast och koordinator

 

Coacher:

Carl Lösnitz, pedagog

Cristina Dahl, pedagog

Kicki Lamberg-Castor, kurator

 

Intervjuare:

Karin Dahlberg, psykiatriker

 

Kontaktperson Skövde:

Ingrid Bertilsson

Tel: 0500-47 84 67

E-post:

ingrid.bertilsson@vgregion.se

 

Copyright © 2010-2017 NP Young Coaching

Kopiering och återgivning av material från denna webbplats är ej tillåten utan medgivande från NP Young Coaching.

Webbplatsen publicerad: [2010-04-18] Sidan uppdaterad: [2017-02-21]