forskning2

Förteckning över publikationer inom projektet

Hedman Ahlström, B., Wentz, E. The coaches’ experiences of using chat on internet when supporting adolescents and young adults living with neuropsychiatric deficits. (Submit 2017).

 

Hedman Ahlström, B., Wentz, E. The everyday life of adolescents and young adults living with neuropsychiatric function deficit, as experienced by the coaches’ via chat on internet. (Submit 2017)

 

Söderqvist, H., Eklund, K., Hedman Ahlström, B. & Wentz, E. (2017). The caregivers’ perspectives of burden before and after an internet-based intervention of young persons with ADHD or autism spectrum disorder. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Jan 31:1-10. doi: 10.1080/11038128.2016.1267258. [Epub ahead of print]

 

Gillberg, N. & Wentz, E. (2017). Internet-Based Support and Coaching Adolescents and Young Adults with Neuropsychiatric Disorders — The Implementation of an Intervention from an Organizational Perspective. Health, 9, 69-87.

http://dx.doi.org/10.4236/health.2017.91006

 

Hedman Ahlström, B., & Wentz, E. (2015). Performance and social life perceived by young persons with ADHD and autism. A chat-log analysis. Psychology Research, 5(2).

 

Hedman Ahlström, B. & Wentz, E. (2014). Svårigheter i vardagslivet – med perspektiv utifrån unga personer med ADHD och autismspektrumtillstånd. En analys av chattloggar. BestPractice psykiatri/ neurologi, nr. 19 (December): 6-9.

 

Hedman Ahlström, B., & Wentz E. (2014). Difficulties in everyday life: Young persons' with ADHD and autism spectrum disorders perspectives. A chat-log analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.9: 23376 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23376

 

Wentz, E., Nydén, A., Krevers, B. (2012). Development of an internet-based support and coaching model for adolescents and young adults with ADHD and autism spectrum disorders. A pilot study. European Child and Adolescent Psychiatry. 21: 611-622.

Förteckning över deltagande i såväl nationella

som internationella konferenser/seminarier

Gillberg, N., Wentz, E. Internetbased support and coaching for adolescents and young adults with neuropsychiatric disorders – A follow-up of an intervention from an organizational studies perspective. International Meeting For Autism Research (IMFAR), San Sebastian, Spain, 2013. Congress paper (poster).

Hedman Ahlström, B, Wentz, E. Internet-based support and coaching for young persons with ADHD and autism spectrum disorders with a focus on everyday life. A chat-log analysis. Horatio European Psychiatric Nursing Congress 2013, Istanbul, Turkey. Congress paper.

Hedman Ahlström, B, Wentz, E. Focus on Every-day Life: Internet-based support and coaching for young adults with neuropsychiatric disorders - A chat-log analysis”. Horatio European Festival of Psychiatric Nursing 2012, Stockholm, Sverige. Congress paper.

Hedman Ahlström B, Nydén A, Osmar Swerkersdotter H, Niklasson L, LindströmM, Hakenäs-Plate L, Wentz E. Focus on every-day life: Internet-based support and coaching for young adults with neuropsychiatric disorders – A chat-log analysis. Medicine 2.0, San Fransisco, USA, September, 2011. Congress paper (poster).

Wentz E. ”Informations- och kommunikationsteknik (IKT) för stöd till närstående till psykiskt funktionshindrade och som hjälpmedel för vård och behandling av personer med neuropsykiatrisk problematik”; ”Eldsjälar och forskningsförankrad vård och omsorg” konferens i Vårdalinstitutets och Kommunförbundet Skånes regi. Mars 2011.

Wentz E, Nydén A, Osmar Swerkersdotter H, Niklasson L, Lindström M, Hakenäs-Plate L, Hedman Ahlström B. Internet-based support and coaching – habilitation of young adults with autism spectrum conditions and other neuropsychiatric disorders. A pilot study. “Autism Europe”, Catania, Italy, 2010. Congress paper (20 minuter långt föredrag och därefter deltagande i paneldebatt).

Dahlgren Sandberg A., Karlsson P-Å., Wentz E., Krevers B., Skärsäter I. Utvecklingskraft 2008, 080528, Huskvarna, posterpresentation i Vinnvårds monter ”Ökad delaktighet i och tillgång till samhället för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder”.

Inom ramen för workshopdagar på Vårdalinstitutet har projekten presenterats ett flertal gånger.

Wentz E. m fl. Ungdomar med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Mötesplats Psykiatrisamordning, Folkets hus, Göteborg, 6-7 november 2007.

Wentz E. & Nydén A. Behandlingsprojekt i Unga vuxna-projektet (datoriserad arbetsminnesträning, ReMemo, Internetbaserat stöd).

”Så har vi gjort och tänkt – Om unga vuxna med ADHD och autism/Aspergers syndrom”. Konferens arrangerad av projektet ”Unga vuxna med ADHD och autism/Aspergers syndrom” Folkets Hus, Göteborg, 11 september 2008.

Wentz E. ReMemo och annan behandling på nätet. Möte för Psykiatriker i VG-regionen, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, 25 september 2008.

Wentz E. Utvecklingskraft 2009, Huskvarna 090507, muntlig presentation vid Vinnvårds workshop: ”Ökad delaktighet i och tillgång till samhället för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder: Internet-baserat stöd och coaching”.

Wentz E, Hedman Ahlström B. ”Internet-baserat stöd och coaching – habilitering av unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

En pilotstudie.” Vårdalinstitutet, IT i vården, Lund, November 2009. Congress paper (poster).

Wentz E, Hedman Ahlström B.”NP Young Coaching. Internet-baserat stöd till unga med neuropsykiatriskt funktionshinder”. Vårdgalan, Stockholm, December 2009. Congress paper (poster).

Finalist i Sjukvårdens IT-pris

NP Young Coaching gick i december 2009 till final i tävlingen Sjukvårdens IT-pris 2009, i kategorin Årets idé.

Presentationsmaterial

Nedan presenteras en del av projektets presentationsmaterial. (Klicka på resp. bild för att öppna pdf i nytt fönster.)

Projektets visitkort

innehåller en kort programförklaring samt adress till webbplatsen. Alla medarbetare använder samma kort, de är inte personliga.

 

Projektets handout/infoflyer

i A4-format används bland annat vid konferenser och workshops.

 

Projektets konferensposter

 

Poster utvärdering

N Gillberg och E Wentz

Presenterad vid konferensen IMFAR, International Meeting for Autism Research, San Sebastian, Spain, 2013.

 

Läs mer om Nanna Gillbergs forskning.