Start   

     Forskning  

     Kontakt    

   Media          

Så här går det till att vara med

i Internetbaserat stöd och coaching:

 

1. Intervju med projektledaren. Diskussion om projektet är något för dig. Vissa förutsättningar gäller för att få vara med i Internetbaserat stöd och coaching, till exempel får personen inte ha något pågående missbruk eller vara kriminell, eftersom det tar tid och kraft från deltagandet.

 

Du får också fylla i frågeformulär som handlar om din självkänsla, livskvalitet och om du har symtom på oro och nedstämdhet. Någon närstående, oftast förälder eller partner, får också fylla i ett formu-lär.

 

2. Första träffen med personliga coachen. Ni går igenom målet för din medverkan. Du kanske nyss har fått en ADHD- eller Asper-gerdiagnos och har frågor kring det. Eller du vill ha hjälp med att få vardagslivet att fungera bättre, t ex studier, passa tider eller lägga upp morgonrutiner. En del vill diskutera svårigheter att umgås med andra människor.

 

3. Boka in tider. Du och coachen bokar in tider för att chatta, två tillfällen per vecka, i åtta veckor. Det är bra om det är samma tider varje vecka, men det bestämmer du tillsammans med din coach.

 

4. Chatt och mejlkontakt i åtta veckor. Det är alltid coachen som inleder och avslutar varje chatt, coachen har ansvar för strukturen.

Du som blir coachad använder en pseudonym i chatten, aldrig ditt riktiga namn.

Chatten är enkel att använda, den på-minner om MSN och andra välkända chatt-program, både till utseende och funktion.

 

Mejlen används för kontakter mellan chatt-tillfällena. Mejlfunktionen är kopplad till både din och coachens vanliga mejlprogram, så att ni får meddelande där också när det kommit ett nytt mejl. 

 

5. Två träffar med coachen under 8-veckorsperioden. Om du uppnår dina mål innan coachperioden är slut, har du chans att sätta upp nya mål med coachen. Ni kanske också vill prata om något som varit svårt, eller kanske för omfattande, för att skriva i chatten eller på mejl. Alla i programmet får träffa sin coach två gånger ytterligare efter första träffen.

 

6. Kvalitetsintervju och formulär. När de åtta veckorna är över får du beskriva vad du har tyckt om internetstödet och coach-ningen. En utomstående psykolog (som inte arbetar som coach i programmet) gör intervjun med dig. Du får återigen fylla i fråge-formulären om självkänsla, livskvalitet och symtom på oro och nedstämdhet. Även din närstående får fylla i ”sitt” formulär igen.

 

7. Formulären fylls i sista gången. Efter sex månader får både du och din närstående fylla i såna formulär ni fyllt i tidigare, för tredje och sista gången.

 

 

Chattprogrammet

(kortversion)

 

1. Intervju med projekt-

ledaren. 

 

2. Första träffen med personliga coachen.

 

3. Boka in tider. 

 

4. Chatt och mejlkontakt i åtta veckor.

 

5. Två träffar med coachen under 8-veckors-

perioden.

 

6. Kvalitetsintervju och formulär.

 

7. Formulären fylls i sista gången.

 

”Jag fick tid med någon

som verkligen lyssnade”

Johanna är 23 år och bor i Borås, där hon studerar på högskolan. Hon har diagnosen Aspergers syndrom.

Johanna har kontakt med psykolog på Neuropsykiat-riska behandlingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus och fick chansen att prova chattprogrammet under åtta veckor.

                                Läs vidare 

Mattias: "En helt ny

form av kommunikation"

Mattias är 26 år och studerar

vid Göteborgs universitet. Han deltog i programmet 2009.

Vad tyckte du om att vara med?

– Jag tyckte om det. Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

                 Läs vidare 

Copyright © 2010-2017 NP Young Coaching

Kopiering och återgivning av material från denna webbplats är ej tillåten utan medgivande från NP Young Coaching.

Webbplatsen publicerad: [2010-04-18] Sidan uppdaterad: [2015-04-02]