Start   

    Chattprogrammet

     Forskning  

     Kontakt    

   Media          

Om chattprogrammet

Forskningsprojektet NP Young Coaching utvecklar en modell för stöd och coaching via chattprogram och e-post, till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar.

 

Programmet som används för coachingen har utformats av det schweiziska företaget NetUnion. Företaget garanterar hög säkerhet för programmet, som kan jämställas med den säkerhet som gäller för banksekretess.

 

Chattprogrammet har ett gränssnitt som påminner om andra chatt-program, t ex MSN, både till utseende och funktion.

FAKTA//Programmet

 

Programmet heter Salut Chat och är konstruerat av det schweiziska företaget NetUnion. Läs mer på www.netunion.com

 

Chattprogrammet har granskats och godkänts av IT-avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

 

BNK i Göteborg

Läs mer i deltagarinformationen som används vid BNK, Enheten för Barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdoms-sjukhus i Göteborg. Klicka här eller på bilden för att öppna en pdf i ett nytt fönster.

 

SÄS i Borås

Från och med hösten 2010 används programmet även vid Neuropsykiatriska behandlingsenheten, Solhem, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

 

Klicka här för att läsa den deltagarinformation som används där. 

 

 

Projektledaren berättar om programmet

Projektledaren Elisabet Wentz, docent och överläkare vid BNK, Enheten för Barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, berättar hur det går till när hon går igenom programmet:

– Jag sitter med patienten på mitt arbete, eller åker hem till dem, och vi går igenom beskrivningen tillsammans. Jag har gjort ett preliminärt lösenord i förväg och när vi går igenom programmet tillsammans får patienten ändra lösenordet, så att det blir hemligt och något som bara hon eller han känner till.

 

Det är lätt att lära sig programmet, menar Elisabet Wentz, det tar sällan mer än 15-20 minuter att gå igenom det med patienten.

– Då vill jag ändå försöka få bekräftat att de begripit allt jag har sagt och visat, men de brukar tycka att det är busenkelt.

 

Frågar patienterna mycket om säkerheten?

– Det är en enda hittills, en kille, som var tveksam redan från början eftersom han inte litar på internet över huvud taget. Han bestämde sig sedan för att hoppa av, av den anledningen. De andra har inte frågat så mycket om det, men jag betonar att det ligger på individens eget ansvar att de verkligen loggar ut och förvarar sitt lösenord på ett säkert sätt.

 

Brukar det fungera bra när de sitter själva och börjar använda programmet, eller har de mycket frågor?

– Det brukar fungera väldigt bra och vi har fått väldigt lite frågor, någon enstaka kom till exempel inte ihåg adressen till webbplatsen. Om det har uppstått tekniska problem har de ofta kunnat lösa dem tillsammans med coachen.

 

Får ni support från företaget när det rör tekniska problem?

– Ja, ofta får vi respons samma dag, men vi har inte tagit kontakt med företaget förrän efter själva chatt-tillfället. Men coachen berättar för mig om det varit problem. Och om det strular kan coachen ringa patienten och vice versa.

 

– Det är också bra att ha e-postfunktionen. Coachen och patienten chattar ju två gånger i veckan, men om patienten kommer på något han eller hon vill ta upp däremellan, till exempel på helgen, är det bara att skriva ner det och mejla. Sedan kan de diskutera det vidare på chatten nästa gång.

 

Text: Pia Mattzon

Foto: Magnus Gotander

Chattprogrammet

(kortversion)

 

1. Intervju med projekt-

ledaren. 

 

2. Första träffen med personliga coachen.

 

3. Boka in tider. 

 

4. Chatt och mejlkontakt i åtta veckor.

 

5. Två träffar med coachen under 8-veckors-

perioden.

 

6. Kvalitetsintervju och formulär.

 

7. Formulären fylls i sista gången.

 

”Jag fick tid med någon

som verkligen lyssnade”

Johanna är 23 år och bor i Borås, där hon studerar på högskolan. Hon har diagnosen Aspergers syndrom.

Johanna har kontakt med psykolog på Neuropsykiat-riska behandlingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus och fick chansen att prova chattprogrammet under åtta veckor.

                                Läs vidare 

Mattias: "En helt ny

form av kommunikation"

Mattias är 26 år och studerar

vid Göteborgs universitet. Han deltog i programmet 2009.

Vad tyckte du om att vara med?

– Jag tyckte om det. Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

                 Läs vidare 

En av coacherna vid BNK 

om programmet:

”Chattprogrammet är smidigt. Som coach behöver man nöd-vändigtvis inte sitta på jobbet för att chatta, man kan även göra det hemifrån."

 

"Programmet är inte

svårt att lära sig." 

 

"Via Internetbaserat stöd och coaching kan man få snabbt kontakt med sin patient och lösa ett problem inom de närmaste dagarna. Annars kanske patienten får vänta flera veckor på att få en återbesökstid.”

 

Agneta Nydén, coach och

leg. psykolog, med dr

Copyright © 2010-2017 NP Young Coaching

Kopiering och återgivning av material från denna webbplats är ej tillåten utan medgivande från NP Young Coaching.

Webbplatsen publicerad: [2010-04-18] Sidan uppdaterad: [2015-04-02]