start

NP Young Coaching

Forskningsprojektet NP Young Coaching, NPYC, har utvecklat stöd och coaching via chatt-program och e-post till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Utvärdering till hjälp för nya användare

Forskaren Nanna Gillberg har utvärderat vilka erfarenheter inom NP Young Coaching som kan vara till nytta för andra enheter i framtiden.

– Förhoppningen är att vi ska kunna dra upp riktlinjer för hur man kan lyckas med implementering av modellen med chattstöd och vad man måste tänka på, säger hon.

Påverkas närstående när unga får chattstöd?

NP Young Coaching utvärderas i flera olika studier. Arbetsterapeuten Helena Söderqvist har tittat närmare på de närståendes situation.

 

Göteborgsbaserat

NPYC är knutet till Gillbergcentrum och Göteborgs universitet.

Stöd i Borås ...

Neuropsykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus testade stödet.

... och i Skövde

Habiliteringen Skaraborg fortsatte även efter forskningsstudien.

Mattias provade chattstödet

Vad tyckte du om att vara med?

– Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykologi. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

 

"Någon lyssnade verkligen"

Johanna var 23 år och studerade på Högskolan i Borås när hon fick chansen att prova chattprog-rammet under åtta veckor. Hon hade kontakt med psykolog på Neuropsykiatriska behand-lingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus.

 

Om webbplatsen

Copyright © 2010-2017 NP Young Coaching

Kopiering och återgivning av material från denna webbplats är endast tillåten enligt medgivande från NP Young Coaching.

Webbplatsen publicerad: [2010-04-18] Reviderad: [2017-05-13] Senaste uppdatering: [2017-06-26]